מדיניות אחריות זיכוי והחזרות

תנאים לביטול העסקה בהתאם לסוג המוצר

 • ברכישת המוצרים הבאים ניתן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים (ראו “הימים הנספרים” בהמשך) מהיום שבו הצרכן קיבל את המוצר (פתיחת האריזה המקורית אינה נחשבת כשימוש או כפגימה במוצר, אלא אם כן יוכח אחרת. חיבור של המוצרים לחשמל, גז או מים ייחשב כשימוש בהם):
  • ריהוט.
  • ציוד לבית ולגן, למעט כלי אוכל לא ארוזים.
  • מכשירים חשמליים ואלקטרוניים, כולל ציוד קצה (מודם, טלפון סלולרי, ממיר, צלחת לוויין).
  • מוצרים הארוזים באריזתם המקורית וכל זמן שהאריזה לא נפתחה על-ידי הצרכן.
  • מוצרים שהוזמנו על-ידי הצרכן ועדיין לא סופקו לו, גם במקרה בו הסיבה לעיכוב היא שהמוצר אזל מהמלאי ויש לייצר אותו או להזמין אותו, אלא אם הייצור או ההזמנה נעשו על-פי מידות מיוחדות.
  • מטהר מים ומתקן למים מינרלים.
  • שעונים.
 • ברכישת המוצרים הבאים ניתן לבטל את העסקה עד תום יומיים מיום הרכישה, לא כולל ימי מנוחה (בתנאי שתווית המחיר על המוצר לא הוסרה):
  • ביגוד.
  • הנעלה.
 • ברכישת המוצרים והשירותים הבאים ניתן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים (ראו “הימים הנספרים” בהמשך) מיום עשיית ההסכם, בתנאי שהביטול ייעשה לפחות 14 ימים שאינם ימי מנוחה לפני מועד תחילת השירות:
  • שירותי הארחה, נסיעה, נופש ובילוי (אם אינם מתבצעים במלואם מחוץ לישראל).
  • חוגים וקורסים, פרט לקורס פסיכומטרי שעבורו קיימות הוראות ספציפיות בחוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים.
 • ברכישת המוצרים והשירותים הבאים ניתן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים (ראו “הימים הנספרים” בהמשך) מיום עשיית העסקה או מיום מסירת חוזה בכתב או מסמך גילוי נאות (לפי המאוחר), בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, גם כאשר העסקה היא לתקופה קצובה:
  • שירותי קוסמטיקה ואסתטיקה, כולל טיפולי הסרת שיער.
  • עסקת נופש ארוכת טווח הנמשכת על פני תקופה העולה על שנה, שבה תמורת תשלום הצרכן מקבל בעיקר את הזכות לקבל הנחות או הטבות הנוגעות ללינה בנוסף על השירותים האחרים (למשל נסיעה), זאת בשונה מעסקה לרכישת דירת נופש.
  • חברות או מנוי במועדון הנחות.
  • שירותי טלפוניה נייחת.
  • שירותי טלפוניה ניידת.
  • שירותי אינטרנט.
  • שירותי כבלים ולווין.
  • חברות או מנוי במועדון כושר כולל מועדון בריאות כגון ספא.
  • חברות או מנוי במועדון היכרות ושידוכים.
  • מנוי להגרלות והימורים.
 • במקרים הבאים פרק הזמן שבו ניתן לבטל את העסקה הוא בתוך 14 יום (ראו “הימים הנספרים” בהמשך) מקבלת המוצר:
  • מוצרים ושירותים הנמכרים במסגרת אירוע הצגה (פרזנטציה), אירוע שבמהלכו מזמין העוסק צרכנים כדי להציג מוצר או שירות שהוא מעוניין למכור (זאת בשונה מעסקת רוכלות שחל עליה ההסדר הספציפי בסעיף 14 לחוק הגנת הצרכן).
  • אירועים הכוללים חלוקת מתנות או הגרלה נושאת פרסים.
  • אם מדובר בשירות יש לבטל בתוך 14 ימים (ראו “הימים הנספרים” בהמשך) מיום עשיית העסקה או מיום מסירת חוזה או “מסמך גלוי נאות” בכתב, לפי המאוחר בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, גם אם העסקה היא לתקופה קצובה.
  • כאשר מדובר בשירות חד פעמי יש לבטל בתוך 14 ימים (ראו “הימים הנספרים” בהמשך) מיום עשיית העסקה ועד יומיים (חוץ מימי מנוחה) לפני מועד תחילת השירות.
 • ברכישת רכב חדש מיבואן ניתן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים (ראו “הימים הנספרים” בהמשך) מיום עשיית העסקה, בתנאי שהרכב לא נרשם על שם הצרכן במשרד הרישוי (לא חל על רכב יד שנייה).
 • ברכישת תכשיט שהמחיר ששולם תמורתו אינו עולה על 3,000 ש”ח, ניתן לבטל את העסקה עד תום יומיים מיום הרכישה (לא כולל ימי מנוחה).
 • לא ניתן לבטל עסקאות מסוימות, כגון: רכישת מזון או תוספי מזון, מוצרים הניתנים להעתקה או שכפול, הלבשה תחתונה, שירותי נופש בחו”ל, מוצרים שיוצרו לפי מידות מותאמות לצרכן, תכשיטים מעל 3,000 ש”ח ועוד. לרשימה המלאה של העסקאות שלא ניתן לבטל ראו עסקה צרכנית שלא ניתן לבטל.

הימים הנספרים

 • בהתאם לחוק הפרשנות הימים נספרים החל מהיום למחרת וכוללים ימי מנוחה, פגרה או שבתון (בתנאי שהם אינם הימים האחרונים בתקופה).

תהליך מימוש הזכות

 • צרכן המבקש לבטל עסקה, חייב להציג לעוסק את אחד מהאישורים הבאים:
  • חשבונית.
  • סרט קופה.
  • פתק החלפה המעיד על עצם ביצוע העסקה עם העוסק ומועד ביצועה.
 • צרכן שאינו יכול להציג אחד משלושת אלה נדרש להציג הוכחה אחרת לעצם ביצוע העסקה, מועד ביצוע העסקה, הסכום ששולם תמורתה ואמצעי התשלום.
 • כאשר צרכן ממש את זכותו לביטול העסקה, מתקיימת השבה הדדית בין הצדדים – העוסק משיב לצרכן את התמורה או מבטל את החיוב (בניכוי דמי ביטול) ואילו הצרכן ישיב את המוצר באופן הבא:
  • אם העסקה היא לרכישת מוצר, עליו להחזירו לעוסק.
  • אם הצרכן נדרש לרכוש מוצר לצורך קבלת שירות, למשל ממיר בעסקה לרכישת שירותי כבלים ולוויין- הצרכן זכאי להחזיר את המוצר גם אם נעשה בו שימוש, כל זמן שלא נפגם.
  • אם בוצעה בבית הצרכן התקנה של מוצר המשמש למתן השירות, על הצרכן להשיב לעוסק את דמי ההתקנה בסכום שלא יעלה על 100 ש”ח.
 • צרכן שביטל עסקה מתמשכת שביצועה החל, ישלם לעוסק את התמורה היחסית עבור השימוש שעשה בשירות. למידע נוסף ראו ביטול עסקה מתמשכת.
 • השבת התמורה לצרכן תתאפשר אצל העוסק או באחד מהסניפים או נקודות המכירה של העוסק.
 • לא ניתן יהיה לקבל את התמורה אצל זכיין של העוסק, כל זמן שהזכיין הציג במקום בולט הודעה על כך כי הסניף שייך לזכיין ולא לעוסק עצמו. זכיין, על-פי התקנות, הוא בעל זכות שימוש בשם העוסק, המקיים מערכת חשבונאית נפרדת.
 • אם העסק מסרב לבטל את העסקה, הצרכן רשאי להגיש תביעה לקבלת ההחזר וכן פיצוי עונשי של עד 10,000 ש”ח, בהתאם לקביעת בית המשפט.

אופן החזרת התמורה

עסקה לרכישת מוצר או שירות חד-פעמי

 • החזרת התמורה תתבצע במעמד ביטול העסקה, ככל הניתן, או במועד הקרוב לכך, ולא לאחר יותר מ-7 ימי עסקים.
 • התמורה תוחזר בהתאם לאופן התשלום:
  • תשלום במזומן יוחזר במזומן או בצ’ק מזומן.
  • תשלום בצ’ק שנפרע יוחזר במזומן או בצ’ק מזומן בתוך 5 ימי עסקים מהמועד שנפרע הצ’ק.
  • בתשלום בכרטיס אשראי, העוסק יבטל את החיוב אצל חברת האשראי.
  • בתשלום בכרטיס אשראי כאשר חשבון העוסק כבר זוכה, יושב הסכום במזומן או בצ’ק מזומן, או שהעוסק יודיע לחברת האשראי על ביטול העסקה וזו תזכה את כרטיס האשראי של הצרכן באופן מיידי בסכום החיוב. אם החברה אינה יכולה לזכות את הצרכן מפני שאינה יכולה להיפרע מהעוסק, חובתו של העוסק להשיב את התמורה לצרכן במזומן או בצ’ק מזומן.

עסקה מתמשכת

דמי ביטול

 • ביטול עסקה מאפשר לעוסק לגבות מהצרכן דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר/השירות, או 100 ש”ח, לפי הסכום הנמוך מביניהם.
 • במקרה שהעסקה נעשתה בכרטיס אשראי, והעוסק הוכיח לצרכן כי חברת כרטיסי האשראי או גוף אחר גבו ממנו תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בגין העסקה שבוטלה, באפשרות העוסק לחייב את הצרכן גם בתשלום שנגבה ממנו.
 • אם ביטול העסקה נעשה בשל פגם במוצר או אי התאמה, לא ניתן לנכות דמי ביטול.

חשוב לדעת